teosfera.alle.bg

Изгони търговците от Храма!

  А кои са търговците в нашия духовен храм днес ако не онези духове, гласове а често и хора предлагащи ни разнообразие от приятни неща и удоволствия за плътта и егото в замяна на истинските духовни съкровища и ценности в живота и сърцата ни. Търговецът винаги продава нещо, което изглежда ценно и добро за плътта в нас и винаги това си има цена, духовна цена, която е по-скъпа от това, което търговеца предлага.  А знаете ли кой е първия търговец във Вселената? - сатана(луцифер). Езекил28:5 с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си, и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти); 6 затова, така казва Господ Иеова: Понеже си поставил сърцето си, като че е Божие сърце,16 От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи! 17 Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат.  18 Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.  Дори според Писанието първия грях на сатана е бил търговията, а след това е последвала и гордостта.   Сатана винаги е бил и си остава търговец на човешки души. Той винаги се стреми да изкупи най-доброто и безценното в нас предлагайки евтини боклуци от човешка слава и греховни удоволствия подхранващи егото и плътта - семето на змията в човека. Слава на Господа  - Бог ни е дал и призовал към много повече. Исус вече ни откупи от властта на сатана със Собствения Си живот и Кръв, и страдания на Кръста така, че вече сме Божия собственост създадени за Божията Слава и Любов. Затова нека не се продаваме! Нека за нищо в този свят да не заменяме духовното си достойнство и чест пред Бог защото сме наследници на Бог Отец и сънаследници с Исус Христос!
Служение:................Царство Божие(Теосфера) ...........................
Уебсайт в alle.bg