teosfera.alle.bg

Изгони Търговците от Храма!

              Исая55: 
1 О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; И вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте; Да! дойдете, купете вино и мляко, Без пари и без плата.
2 Защо иждивявате пари за онова, което не е хляб, И трудът си за това, което не насища? Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо, И душата ви ще се наслаждава с най-доброто.
3 Приклонете ухото си и дойдете при Мене, Послушайте, и душата ви ще живее; И Аз ще направя с вас вечен завет Според верните милости, обещани на Давида.
 
   Божието а и моето лично духовно мнение, е че на Божиите неща не трябва да се поставя цена и да се комерсиализират.  Бог никога не е поставял цена на Своето Слово, благословения и благодеяния, която да Му плащаме за да ни ги дава. Напротив - Той плати цялата цена защото е движен от Любовта Си. Апостол Павел също каза, че благовестието (служението и делата му - Божиите чрез него) ги е направил безплатни за църквата.  По тази причина смятам за мерзост пред Бога да се поставят човешки авторски права на Божието дело и послания в служителите Му а който го прави е в голям грях. За съжаление днес търговията в Божия Дом е много по-страшна от онази преди 2000 години защото хора поставят цена на Божието и го използват за печалба и бизнес.  
   В Откровението Йоан 6:6 чува : " 6 И чух нещо като глас отсред четирите живи същества, който казваше: Един хиникс пшеница за динар, и три хиникса ечемик за динар; а дървеното масло и виното не повреждай. "  
   
  Това, е което се случва на практика днес. Житото и Пшеницата са слово, свидетелства и послания  и колкото и да са добри те са повредени защото им е сложена човешка цена и са станали средство за печалба но Слава на Бога, че Маслото и Виното, които са Божието реално присъствие, помазание, сила и слава не могат да бъдат повредени поставяйки им се цена. Божия Дух - Виното и Маслото е безценен и щом някой се опита да Му сложи цена, Той веднага изчезва от там.  Едно послание, проповед, поучение, свидетелство веднага бива опорочено и повредено щом му се сложи цена и запазени човешки права. Слава на Бога, че Сам Той поругаем не бива, а които разпространяваме посланията Му даром защото защото всичко от Него ни е дарено даром то Той ни дава и истинско Дървено масло от Дървото на Живота и Вино от Неговия плод.
Служение: Царство Божие............(Теосфера) ................
Уебсайт в alle.bg