teosfera.alle.bg

Второто Пришествие

  За антихриста - вярвам че го има толкова колкото вие братя вярвате че има дявол.  Една Библия четем и ако е написана думата антихрист значи означава нещо и някой, просто аз смятам че не е само дух  а в края на времето означава и неговия приносител в плът.    За Божието Царство - на практика Царството се състои от Цар и Неговите поданици.  Толко са взаимосвързани че Царя не е царство ако няма поданици и поданиците не са царство ако Царя не е сред тях. Исус го казва твърде ясно. "Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете то Божието царство е дошло сред вас".  И " То не идва така че да се вижда но ето то е сред вас" Исус се възнесе няколко дни след възкресението Си но Святия Дух  е присъствието на Царя на царете, който дойде и остана сред нас.  Или каквото изговорим като представители на Божието царство в Неговото име, то Неговото присъствие в нас го извършва без значение дали става дума за гонене на бесове, изцеление, или прогласяване и вършене на думите на Царството.  Ние Християните изпълнени със Святия Дух и живеещи победоносен а не пораженчески (оплакващ се и оцеляващ) живот  сме Божието царство.  В откровение 1:6 ясно е казано че ние сме царство от Царе и Свещенници на нашия Бог. По ясно няма как да е.  Все пак да уточним. Има много "църкви" , религиозни (вавилонски) организации и вярващи които със сигурност не са Божието царство. Защо? Защото царството е свързано с управление и присъствие на Царя във, сред и около поданиците си и тяхното покорство на принципите на Неговото управление. Следва целта на Царството - тя е разширение и превземане на територии докато обхване цялата земя. Божията планина откъртена с нечовешка ръка стоварваща се върху нозете на вавилонския идол или колос през историята с което го изличава в последствие и завладява цялата земя. Къде е тогава мястото на антихрист в цялата тази работа? - той е последния сатанински напън преди второто явно и видимо пришествие на Нашия Господ Исус Христос. През цялото време и история до самото пришествие на Господа ние като Божие царство ще растем във всяко отношение и ще завладяваме територии от човешки души и във всяко физическо отношение които са и ще бъдат територия на Божието присъствие и управление. Тоест - в Божието царство няма зло в никоя от неговите форми, няма демонично присъствие нито болест, нито грях... ако преди 500 години през мрачното демонизирано религиозно средновековие е било голяма рядкост присъствие на Божие управление и царство на земята то днес разликата е огромна и много по-ясно се разграничават и в количество и качество ако можем да видим една карта на Земята и огнищата на Божието присъствие и на нея. Откровение 11:15 се казва"  И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове."  Ясно виждаме, че търбата на седмия ангел е последната.  За нея говори Исус в евангелията а също и Павел във връзка с грабването. Та какво става при седмата последна търба? - ами това което е написано: Според евангелията и думите на Исус става Неговото пришествие и събирането на избраните Му с Него. Според Павел - нашето физическо  преобразяване в нетленни тела 1Кор.15:51-53  Юда пък казва че Господ идва заедно със светиите си. И накрая много е интересен пасажа в Откровение 19: 11-16 11 След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.       

12 Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;          

13 и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.              

14 И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.               

15 Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.       

16 И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите. Яздещите на белите коне заедно с Господа при пришествието Му сме ние- Църквата, Християните. В предните глави се казва че светлия и чистия висон са праведните дела не светиите , за да не си помисли че небесните войски са само ангели. Вероятно ще присъстват ангели но най-вече те са църквата. Енох го е пророкувал цитиран от Юда а Йоан също го казва в Откровението.  Обобщавам - В края преди пришествието на Исус е най-големия сблъсък между Божието царство - Църквата на Земята и царството на тъмнината в това време представлявано от звяра като световно управление и система на която антихрист е главата, лъжепророка като религиозна система рекламираща, пророкуваща и духовно подкрепяща и агитираща за звяра и змея - сатана. 3,5 години е периода в който звяра с лицето на антихрист има и осъществава пълната сила и власт на змея-сатана. Това е времето и на най-големия конфликт между Божието царство - Църквата и царството на тъмнината в лицето на звяра. Това е и времето на на голямата скръб за света но същевременно и огромните победи за Божието царство донасящи голямата жетва на идващите през времето на голамата световна скърб.  В края на 3,5 години когато звяра успява да мобилизира армиите на народите(предполагам на ООН, араби и др.) с цел да унищожи Израел и Ерусалим в района на Армагедон, тогава прозвучава последната седма търба на седмия ангел. Тогава се изпълнява тайната на Бога за която пише Павел в 1Кор. 15глава споменаваща се и в Откровение 10:7  - тоест, грабването на Църквата.  Грабването (събирането на избарните и преобразяването ни в нетленни тела) става при пришествието на Исус при което ние се събираме с Него посрещайки го в Небето и с Него съпровождащи Го и бивайки вече небесни войски слизаме на земята. звяра  в лицето на антихриста и всичките му армии и поклонници биват прибрани на топло в огненото езеро :) а Исус установява хиляда годишното царство на настоящата земя  Откровение 11:15 "  И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове."   Ако понастоящем ние Църквата сме Божието царство на Земята в което присъства и управлява нашия Господ и Цар то при пришествието Му световните правителства(царство) изцяло и съвършенно ще бъдат превзети и присъединени към Божието ставайки част от него. Надявам се че коментара ми не мирише на пораженческо есхатологично :))) мислене :) а предимно на реализъм. :§)

...................служение : Царство Божие (Теосфера)
Уебсайт в alle.bg